Στεφάνες

Οι στεφάνες καλύπτουν σαν θήκη όλο το δόντι, για να το προστατεύσουν ή να βελτιώσουν τα λειτουργικά ή/και αισθητικά χαρακτηριστικά του.


Οι γέφυρες αποτελούνται από περισσότερες της μιας στεφάνες, οι οποίες είναι ενωμένες μεταξύ τους και μπορούν να καλύψουν μικρά ή μεγαλύτερα κενά μεταξύ δύο υγειών δοντιών.
Η κλινική μας συνεργάζεται με ένα από τα καλύτερα οδοντοτεχνικά εργαστήρια στην Ελλάδα, το οποίο και εγγυάται την μέγιστη δυνατή λειτουργική και αισθητική απόδοση των προσθετικών αποκαταστάσεών μας!