Βασική ενημέρωση

Τα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούν μια κατάκτηση της Οδοντιατρικής επιστήμηςκαι χρησιμοποιούνται για περισσότερα από τριάντα χρόνια με εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας, προσφέροντας λύσεις σύγχρονης και ασφαλούς προσθετικής αποκατάστασης μετά την απώλεια των δοντιών. Τα εμφυτεύματα είναι κυρίως βίδες από τιτάνιο υψηλής καθαρότητας, με ειδικά επεξεργασμένη επιφανειακή δομή, για ταχύτερη οστεοενσωμάτωση στο οστό των γνάθων.

Αντικαθιστούν την ρίζα του δοντιού, που έχει χαθεί, αποτελώντας το στήριγμα, ή τα στηρίγματα πάνω στα οποία θα στηριχθεί η στεφάνη ή η γέφυρα. Χρησιμοποιούνται επίσης ανάλογα με τον αριθμό που θα τοποθετηθούν, για την συγκράτηση ή την στήριξη κινητών επένθετων ολικών οδοντοστοιχιών.


Η τοποθέτηση εμφυτευμάτων θεωρείται σήμερα η πιο σύγχρονη, ασφαλής και δοκιμασμένη μέθοδος προσθετικής αποκατάστασης των δοντιών που έχουν απολεσθεί, συγκριτικά δε με τις συμβατικές μεθόδους αποκατάστασης προσφέρουν πλεονεκτήματα ψυχολογικά, λειτουργικά και βιολογικά. Σημαντικότερα από αυτά είναι:

Αποκαθιστούν την λειτουργικότητα και την αισθητική του στοματογναθικού συστήματος μετά την απώλεια των δοντιών, χωρίς την ανάγκη να θυσιαστούν υγιή φυσικά δόντια για στηρίγματα.
Συμβάλλουν μετά την τοποθέτησή τους και τη λειτουργική φόρτισή τους στη διατήρηση του φατνιακού οστού των γνάθων. Ενώ διαφορετικά είναι γνωστό, ότι μετά την απώλεια των δοντιών συμβαίνει ταχεία απορρόφηση του οστού.
Στις περιπτώσεις συγκράτησης ή στήριξης των εμφυτευμάτων κινητών ολικών οδοντοστοιχιών προσφέρουν βελτιωμένη σταθερότητα και συγκράτηση, αυξημένη μασητική ικανότητα και καλύτερη αισθητική αντίληψη