Μερικές - Ολικές Οδοντοστοιχίες

Η απώλεια των δοντιών είναι κάτι που απασχολεί εκατομύρια ανθρώπους κάθε χρόνο. Μία από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει η οδοντιατρική είναι οι μερικές και ολικές οδοντοστοιχίες.


Οι μερικές οδοντοστοιχίες αποκαθιστούν την μερική απώλεια των δοντιών, ενώ οι ολικές οδοντοστοιχίες επιλύουν το πρόβλημα της απώλειας όλων των δοντιών της άνω ή/και της κάτω γνάθου. Στην κλινική μας δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση, όχι μόνο στην άψογη αισθητική απόδοση των οδοντοστοιχειών, αλλά και στην τέλεια εφαρμογή τους.


Οι χαλαρές οδοντοστοιχίες ερεθίζουν και τραυματίζουν τα μαλακά μόρια του στόματος, δυσκολεύουν την ομιλία και την μάσηση και μπορούν να προκαλούν αμηχανία και δυσχέρια στην κοινωνική συναναστροφή. Στο dental-center.eu μπορούμε να προσφέρουμε αξιόπιστες λύσεις στον τομέα των οδοντοστοιχιών, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών μας!