Επένθετες ολικές οδοντοστοιχίες (κινητή προσθετική)

Οι επένθετες οδοντοστοιχίες, που στηρίζονται σε εμφυτεύματα, αποτελούν μία αξιόπιστη εναλλακτική λύση, με πολλά πλεονεκτήματα, απέναντι στα προβλήματα συγκράτησης και σταθερότητας των συμβατικών ολικών οδοντοστοιχιών.

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν, συγκριτικά με τις συμβατικές οδοντοστοιχίες είναι ψυχολογικά, λειτουργικά και βιολογικά, όπως βελτιωμένη σταθερότητα και συγκράτηση, αυξημένη μασητική ικανότητα, καλύτερη αισθητική αντίληψη και μειωμένη οστική απορρόφηση της φατνιακής ακρολοφίας. Eίναι ιδανική λύση θεραπείας ολικά νωδών ασθενών, με εκτεταμένα ελλείμματα μαλακών και σκληρών ιστών, στους οποίους πρέπει να αποκατασταθούν εκτός από τις μύλες των δοντιών και οι δομές του στόματος από τις απώλειες των ιστών. Για να πραγματοποιηθεί τεχνικά μια επιεμφυτευματικά στηριζόμενη επένθετη οδοντοστοιχία, προτείνονται πολλά σχεδιαστικά μοντέλα, μέθοδοι, λύσεις και πολυάριθμα υλικά. Το σχέδιο θεραπείας απαιτεί 4 εμφυτεύματα για την άνω γνάθο και 2 τουλάχιστον για την κάτω γνάθο. Η στήριξη στις ολικές επί εμφυτευμάτων επένθετες οδοντοστοιχίες, προέρχεται κυρίως από τον βλεννογόνο, ενώ τα εμφυτεύματα συμβάλλουν στην συγκράτηση της οδοντοστοιχίας και λιγότερο στην στήριξή της. Υπάρχει και ο σχεδιασμός, πιο άκαμπτων κατασκευών, που δεν επιτρέπουν κινητικότητα ή περιστροφή των στοιχείων συγκράτησης, στις οποίες οι απαιτήσεις στήριξης από τα εμφυτεύματα είναι οι ίδιες με τις απαιτήσεις στήριξης των ακίνητων προσθετικών εργασιών.