Αποκατάσταση απώλειας περισσοτέρων δοντιών (ακίνητη προσθετική)

Το σχέδιο θεραπείας με εμφυτεύματα στην αποκατάσταση της μερικής νωδότητας είναι πιο εύκολο, γιατί τα γειτονικά δόντια καθιστούν εύκολο τον εντοπισμό της θέσης και τη φοράς τοποθέτησης των εμφυτευμάτων για τον επεμβαίνοντα.

Το είδος των προσθετικών αποκαταστάσεων είναι ακίνητες γέφυρες, συγκολλούμενες ή κοχλιωτές με στήριξη κατά προτίμηση αμιγή σε εμφυτεύματα. Η επιλογή μικτής στήριξης με εμφυτεύματα και φυσικά δόντια, στην περίπτωση που είναι επιθυμητή, γίνεται με την προϋπόθεση τα φυσικά δόντια (στηρίγματα) να είναι υγιή περιοδοντικά. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα και στην περίπτωση χρήσης των εμφυτευμάτων στις προσθετικές αποκαταστάσεις της μερικής έλλειψης δοντιών είναι, η αποφυγή τροχισμού φυσικών δοντιών και η διατήρηση των ιστών της ακρολοφίας της γνάθου.