Αποκατάσταση απώλειας όλων των δοντιών (ακίνητη προσθετική)

Ο βασικός σχεδιασμός στην αποκατάσταση της ολικής νωδότητας στην άνω και κάτω γνάθο με ακίνητη προσθετική εργασία, περιλαμβάνει την τοποθέτηση 6 ή περισσοτέρων κατά περίπτωση εμφυτευμάτων, τα οποία επιβάλλεται να τοποθετούνται με προσθετικά κριτήρια, προκειμένου να επιτύχουμε καλύτερα λειτουργικά και αισθητικά αποτελέσματα.

Κάτω από προϋποθέσεις είναι δυνατή η ακίνητη προσθετική αποκατάσταση στην ολική νωδότητα, , με 5 εμφυτεύματα ή και με 4 στην κάτω γνάθο. Για να επιτύχουμε άριστο θεραπευτικό αποτέλεσμα είναι σημαντικό να γίνει ένα εμπεριστατωμένο σχέδιο θεραπείας. Πρέπει να προηγείται προσεκτική μελέτη των ακτινογραφιών, των ανηρτημένων εκμαγείων, και με βοηθητικούς νάρθηκες να καθορίζεται η ακριβής θέση και κλίση των εμφυτευμάτων. Το σχέδιο θεραπείας είναι πιο εύκολο όταν δεν υπάρχει ατροφία στο οστό της γνάθου, γίνεται περιπλοκότερο στην εκτεταμένη ατροφία, γιατί πρέπει να αποκαταστήσουμε εκτός από τις μύλες των δοντιών και τις δομές του στόματος από τα ελλείμματα των σκληρών και μαλακών ιστών των γνάθων. Η αποκατάσταση τότε απαιτεί την εφαρμογή αυξητικών τεχνικών.