Αποκατάσταση απώλειας δοντιού (ακίνητη προσθετική)

Η αποκατάσταση της απώλειας ενός δοντιού με εμφύτευμα είναι μία θεραπευτική επιλογή, που σήμερα έχει καταστεί κυρίαρχη, επειδή προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα απέναντι στις κλασικές γέφυρες.

Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι, η αποφυγή τροχισμού φυσικών δοντιών, η διατήρηση των ιστών της ακρολοφίας, η μελλοντική αξιοποίηση αυτών, και η γρήγορη λύση, λειτουργικής και αισθητικής αποκατάστασης στην άμεση εμφύτευση και φόρτιση. Το μόνο μειονέκτημα είναι, ίσως το κόστος. Το σχέδιο θεραπείας είναι απλό, όταν πρόκειται να εφαρμοσθεί στις οπίσθιες περιοχές των γνάθων, γίνεται απαιτητικό και δύσκολο όταν πρόκειται να εφαρμοσθεί στην πρόσθια αισθητική περιοχή - ειδικά δε όταν υπάρχει ουλικό χαμόγελο- λόγω των υψηλών αισθητικών απαιτήσεων. Βασικό κριτήριο της αισθητικής των προσθίων δοντιών είναι η συμμετρική εμφάνιση της οδοντοφυΐας, το χρώμα, ο όγκος και η αρμονία των μαλακών ιστών του περιοδοντίου. Κύρια πρόκληση για τον οδοντίατρο είναι να αποκαταστήσει αυτές τις φυσικές βιολογικές ισορροπίες, όταν ένα δόντι έχει χαθεί.Αποκατάσταση απώλειας ενός δοντιού